Quyết định thành lập

Công ty TNHH MTV Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ Bách Khoa (BKContech Co.,Ltd.) là đơn vị thuộc hệ thống doanh nghiệp của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Khởi đầu từ Trung tâm hỗ trợ phát triển KHKT- Trường ĐHBKHN, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được hơn 20 năm của Công ty TNHH Bách Khoa, công ty BKContech sẽ tận dụng những lợi thế đã có cũng như những thế mạnh mới để phát triển trong các lĩnh vực: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, thẩm tra các dự án kỹ thuật công nghiệp lớn, tiêu chuẩn hóa và khai thác các chương trình đào tạo cập nhật và nâng cao, sản xuất hóa chất, sản xuất truyền tải và phân phối điện, đầu tư khai thác các sản phẩm NCKH, liên danh với các nhà cung cấp thiết bị triển khai thực hiện các gói thầu dự án cung cấp lắp đặt dây chuyền công nghệ hiện đại đồng bộ, dịch vụ chuyển giao công nghệ ....

Thông tin về BKContech:

Đăng ký kinh doanh số 0105275259 ngày 22/04/2011
Cơ cấu góp vốn: 100% vốn sở hữu thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ BKHN (BK-Holdings)