Trang chủ » Dự án » Dự án đã thực hiện

Bk-Contech thực hiện 2 gói thầu thuộc dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao”

  Thứ Sáu, 06/03/2020 | 14:23 GMT+7
Dự án "Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” là một trong những dự án trọng điểm, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 của Việt Nam. Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 với mục tiêu đến năm 2020 có 40/230 trường CĐN đạt chất lượng cao. Dự án có 3 trường thuộc 40 trường công lập được tập trung đầu tư trở thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 theo Quyết định số 784/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
Dự án với tổng mức đầu tư là 33.088.978 EURO trong đó vốn ODA tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 25.000.000 EURO (gồm một khoản vay 24.500.000 EURO và một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 EURO) và vốn đối ứng tối thiểu của Việt Nam là hơn 8.088.978 EURO.
 
Mục tiêu dự án nhằm: (i) Đầu tư trang thiết bị dạy nghề đồng bộ, hiện đại cho các nghề trọng điểm của 4 trường cao đẳng nghề đã được lựa chọn đầu tư thiết bị để tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt cấp độ khu vực ASEAN/ Quốc tế, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương và khu vực; (ii) Xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các nghề đầu tư của dự án theo tiêu chuẩn khu vực ASEAN/ Quốc tế; (iii) Nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên các trường thụ hưởng dự án thông qua đào tạo về phương pháp sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề và quản lý; (iv) Xây dựng hệ thống nhà xưởng, cải tạo và/hoặc nâng câp cơ sở hạ tầng trong các trường thụ hưởng Dự án phù hợp với dây chuyền đào tạo hiện đại của các chương trình đạo tạo được đầu tư thiết bị; (v) Xây dựng tại Trường CĐN LILAMA 2 một tòa nhà thân thiện với môi trường mang tính mẫu mực cho những tòa nhà mới xây được tài trợ trong khuôn khổ khoản vay AFD, đặc biệt là về lượng phát thải cacbon. Năm cơ sở đào tạo nghề thụ hưởng dự án là: Trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp, Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô, Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, Trường CĐN LILAMA 2.

Để đạt được các mục tiêu trên, dự án được thiết kế với nhiều hoạt động thông qua các gói thầu chính sau: 
-TV01: Tăng cường tính hiệu quả của các hoạt động dự án thông qua việc thuê tuyển một tư vấn dài hạn trong Ban Quản lý dự án hỗ trợ quá trình thực hiện dự án.
-TV02: Triển khai 7 gói đào tạo với 5 trường: Chuyển giao các chương trình đào tạo (Tiêu chuẩn, hướng dẫn giảng dạy, tài liệu giảng dạy), hệ thống công nhận, chuyến thăm và làm việc tại Pháp để xây dựng quan hệ cộng tác dài hạn, các buổi hội thảo, điều khoản tham chiếu cho việc đào tạo giáo viên, hoạt động kết nghĩa, đào tạo cán bộ tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và cán bộ quản lý, danh mục thiết bị phục vụ cho các chương trình dạy nghề.
-TV03: Cung cấp đào tạo về sư phạm và kỹ thuật cho giáo viên.
-TV05: TV05A: nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và cán bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; TV05B Hỗ trợ thực hiện đào tạo thí điểm.
-TV05C: Quảng bá các chương trình Pháp.
-TB06: In ấn và mua sắm nguồn học liệu.
-Thiết bị: Mua và lắp đặt thiết bị tại 4 trường cho 5 chương trình chuyển giao.

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Bách Khoa (Bk-Contech) cùng với đội ngũ chuyên gia hùng hậu từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã hân hạnh trúng thầu và thực hiện có hiệu quả hai gói thầu thuộc dự án: Gói TV03: Cung cấp đào tạo về sư phạm và kỹ thuật cho giáo viên và Gói TV05B Hỗ trợ thực hiện đào tạo thí điểm.

Một số hình ảnh về quá trình thực hiện hai gói thầu TV03 và TV05B:

Xem thêm - Hiệu quả mà dự án đã đem lại trong thực tế: http://bkcontech.com/hieu-qua-dau-tu-cac-truong-nghe-chat-luong-cao.html